نویسنده ناتپ

شوکر الکتریکی چیست ؟

در پاسخ به پرسش شوکر اکتریکی چیست باید گفت : یک وسیله حفاظتی و دفاعی است که توسط پلیس و یا نیروی های حفاظتی برای مقابله با حملات و برخورد با حمله کنندگان تحت مجوزهای صادر شده از مراجع انتظامی صادر و  مورد استفاده قرار می گیرد. شوکر الکتریکی...

ادامه مطلب...