نگهبان محله

یکی از ارکان رشد و پیشرفت در هر ملتی وجود امنیت و آرامش جامعه و پیشگیری از وقوع جرم و مواردی است که امکان برهم زدن را فراهم می آورد. از این رو همواره دولت ها در تلاشند تا از ابزارها ی روز بهره برده و بر اساس نیاز روز روش های بهینه ای را ایجاد نمایند. نگهبان محله یا پلیس محله از اقدامات جدیدی است که توسط شرکت ها و موسسات حفاظتی زیر نظر نیروی انتظامی وظیفه برقراری نظم و ارامش در جامعه را دارا می باشد.

خدمات ناتپ در بخش پلیس و نگهبان محله و مراقبت از محلات

نگهبان محله اصطلاحی نام آشنا اما محجور در سطح اجرایی که علی رغم این وضع دارای وظایف مهمی است که اساس امنیت در سطح کلان محلات از کیفیت اجرای درست این بخش شروع می گردد.

خدمات ناتپ در بخش نگهبان محله و مراقبت از محلات

ناتپ با اجرای این طرح توسط پلیس یاران یا نگهبانان دوره دیده خویش، از سرقت ،درگیری، مزاحمت و… جلوگیری به عمل آورده و در صورت بروز هرگونه سرقت،درگیری،مزاحمت و… سریعا وارد عمل شده و به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می نمایند.

نحوه اجرای طرح نگهبان محله یا پلیس یاران محله:

نگهبان محله

مزایای نگهبان محله:

در ساعات غیر اداری در مواقع ضروری می توانید با شماره تماس زیر با کارشناسان ما ارتباط بر قرار نمایید.

X