حفاظت و نگهبانی از شهرک های مسکونی

متاسفانه آمار و ارقام نشان می دهند که در سالیان گذشته سرقت رشد به سزایی داشته و این آمار باسرعت بیشتری رو به افزایش می باشد.
به همین دلیل امروزه حفاظت و مراقبت از شهرک ها و مجتمع های مسکونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد تا دسترنج و زحمات چندین ساله همیهنان گرانقدر به یکباره به تاراج نرود و با خیالی راحت به زندگی روزمره خویش بپردازند .
موسسه حفاظتی مراقبتی ناتپ در ارائه یکی از خدمات خود و در راستای پیشگیری و پائین آوردن آمار سرقت در اماکن مسکونی ،علاوه بر بکار گیری پلیسیاران متخصص این امر در اماکن مسکونی، گشتی هایی نیز در سطح محلات مستقر می نماید که در صورت نیاز از پلیس یاران مذکور حمایت و پشتیبانی نمایند.

کنترل ورود و خروج به شهرک مسکونی

نگهبانی 24 ساعته شهرک مسکونی

اقدام به موقع به هنگام وقوع جرم

گشت مداوم و مستمر با تیم حفاظت با تجربه

حفاظت شهرک مسکونی

در ساعات غیر اداری در مواقع ضروری می توانید با شماره تماس زیر با کارشناسان ما ارتباط بر قرار نمایید.

X